Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úvodník Adenium 2009

 
Milé dámy a pánové, milí přátelé,
 
někomu to může připadat jako neuvěřitelné, ale po 20 letech píše úvodník ročenky Adenium někdo jiný než Honza Gratias. Jak asi již všichni víte, dne 28. 3. 2009 se v průběhu tradičního pražského sympozia uskutečnila valná hromada Sekce pěstitelů sukulentů (dále jen SPS). Na této valné hromadě byl ustanoven nový výbor (představuje se vám ve vložené příloze), který převzal všechny závazky a povinnosti související s vedením SPS. Nový výbor začal okamžitě realizovat ambiciózní plán, jehož cílem je poskytovat více výhod pro členy sekce, výrazně zatraktivnit činnost SPS, udržet stávající členskou základnu a posílit ji o nové zájemce z řad českých a slovenských pěstitelů sukulentů. Současně začíná realizovat několik projektů.
Jedním z prvních cílů je otevřít se členům a zájemcům o členství ze Slovenské republiky a zajistit snadnou dostupnost ročenky na Slovensku, včetně pohodlnějších plateb členského příspěvku. Tento úkol rozběhla s podporou dalších členů výboru místopředsedkyně pro Slovenskou republiku.
V krátké době vznikly nové, často aktualizované internetové stránky www.sukulenty-sps.cz, které mají úroveň, přijatelnou snad i pro ty, kteří si zvykli používat internet jako důležitý informační prostředek. V přípravě je ryze sukulentářské fórum. Proběhla kontrola evidence členské základny a došlo ke zdokonalení systému této evidence.
Klíčovým a dlouhodobým úkolem je vytvoření nové podoby ročenky Adenium, formátem, rozsahem a úrovní srovnatelné s časopisy Kaktusy a Cactaceae etc. Tím rozhodně nikoho nechceme nabádat, aby přestal výše uvedená periodika odebírat. Chceme jen členům SPS poskytnout zajímavé články o sukulentech v odpovídající kvalitě. První pokus předkládáme touto rozšířenou ročenkou. Každý rok vyjde určitě jedna ročenka a podle ekonomické situace konta SPS, závislého na počtu členů, výši členského příspěvku a případných sponzorských darech plánujeme i jeden tématický speciál závěrem roku. Velmi důležité je zapojení nových autorů článků na webové stránky nebo do ročenky, případně v budoucnu i speciálu. Na našich webových stránkách je připraven návod pro tyto nové pisatele, obsahující zásady pro textové příspěvky na různá témata, týkající se sukulentů.
Chtěli bychom zachovat v mírně pozměněné podobě velmi oblíbené Akce semen a Akce rostlin. Bohužel tyto akce vždy byly i budou velmi svázány s konkrétní obětavou osobou distributora. V současné době máme distributorský příslib pouze pro Akci semen jen pro letošní rok, Akce rostlin není dosud personálně zajištěna. Vyzýváme proto členy SPS, najdou-li se mezi nimi vhodné osoby pro tyto aktivity, nechť se výboru SPS přihlásí.
Po dobu historické existence SPS se uskutečnilo v rámci některých kaktusářských akcí několik formálních i neformálních setkání a schůzek. Nový výbor chce poskytnout svým členům možnost pravidelně se setkávat a poznávat se s podobně nadšenými lidmi z nejrůznějších koutů Česka a Slovenska. Pokusné sukulentářské sympozium bychom rádi uskutečnili již letos koncem léta, přesný termín a místo konání najdete včas na webových stránkách SPS či v příloze, kterou dostanete spolu s ročenkou. I v příštích letech výbor plánuje realizaci jednoho většího sympozia ročně a několika menších neformálních setkání svých členů na regionální úrovni. Nabízí se myšlenka uspořádat velké sympózium k 25. výročí založení SPS. Do budoucna uvažujeme o pořádání specializovaných výstav a  zahraničních zájezdů.
Chci na tomto místě poděkovat členům celého nového výboru SPS za to, jak se  pustili do plnění stanovených cílů a kolik úkolů dokázali stihnout v poměrně krátkém čase. A zvlášť bych chtěl poděkovat předchozímu výboru a hlavně Mgr. Janu Gratiasovi za jeho dlouholetou práci ve prospěch Sekce, přípravě a vydávání ročenky a organizování dalších aktivit SPS. Nedávno oslavil šedesátiny, a tak si dovolím za Vás za všechny mu popřát všechno nejlepší, pevné zdraví a spoustu elánu při pěstování sukulentů a psaní odborné literatury se sukulentářskou tématikou.
Vám ostatním přeji mnoho úspěchů v osobním i profesním životě a mnoho příjemných zážitků spojených s naší společnou zálibou.
 
Miroslav Valachovič, červenec 2009