Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úvodník Adenium 2000

 

Úvodník s otázkou „Jak dál.."

Jan GRATIAS

 

Vážení příznivci Adenia a řádní členové Sekce pěstitelů sukulentů!

 

Nejdřív musím opravit údaj z úvodníku v Adeniu 2/99: Naše sekce vstupuje ne do 13., ale už jubilejního 15. roku své existence. Byla založena v sobotu 14. června 1986 a pro nové členy připomínám, že to bylo v Dobřínsku u Moravského Krumlova na celostátním setkání Sekce gymnofilů. Hlavním pořadatelem byl tenkrát př. Bohuslav Hladký, majitel jedné z největších sbírek K+S v tehdejším Československu. (Bohužel, nemáme žádné informace, jak sbírka skončila.) Tenkrát podepsalo zakládající listinu 36 zájemců o členství v sekci a já jsem dodnes hrdý na to, že můj podpis byl pátý v pořadí.

Byla to doba, na kterou se dnes oficiálně vzpomíná jako na dobu hluboké totality. A je to pravda, protože kupř. v roce 1978 byla tehdejším režimem násilně zlikvidována největší kaktusářská organizace na světě - Svaz českých kaktusářů se sídlem v Brně. Organizovaní pěstitelé kaktusů a sukulentů se museli sloučit s Českým zahrádkářským svazem a teprve rok 1989 umožnil vznik nové organizace, tedy SČSPKS, která navazuje na tradice sahající až do roku 1922. Byla to doba, kdy se lidé upínali k nejrozmanitější zájmové činnosti a protože neexistoval spolčovací zákon, vznikaly různé SEKCE. Kaktusáři střední generace dobře pamatují na sekce pěstitelů rodu Coryphantha, r. Notocactus, r. Gymnocalycium, r. Frailea, r. Echinocereus, r. Echinopsis nebo na Andskou sekci, s níž SPS dlouhá léta spolupracovala při pořádání akce semen.

Nový spolčovací zákon z roku 1990 umožnil zakládat jakékoliv spolky, pokud nepropagují fašismus a rasovou nenávist. Zákony z let 1991 až 1999 zásadním způsobem změnily a mění náš život, což se odrazilo i v činnosti různých spolků a klubů. Založit jakoukoliv sekci není problém - přesně podle vzoru naší sekce byla kupříkladu ustavena a ministerstvem vnitra povolena Česká bonsajová asociace se sídlem v Libochovicích. V období 1991 až 1998 několik sekcí zaniklo nebo oficiálně pozastavilo činnost, na prahu roku 2000 zůstávají aktivní především veteráni, a to sekce gymnofilů a Notosekce, která pracuje více než 25 let! Některé sekce však měly doslova jepicí život a jak s velkou slávou vznikly, tak také v úplné tichosti skončily.

Nedávno, přesněji 28. ledna 1995, vznikla Sekce pěstitelů MESEMB se sídlem v Příbrami. Moc jsme jejímu vzniku fandili, i když se vyskytly opačné hlasy, že je to naše konkurence a tedy pomůcka k zániku SPS. Bohužel, i tato sekce po vydání dvou ročenek ASTRIDIA de facto pozastavila svou činnost.

Ptáte se proč? Odpověď je jednoduchá - byla to více či méně ONE MAN SHOW! Pozor, nekritizuji práci Petra Pavelky. A navíc, sdružení MESEMB táhla dvě „P", tedy PAVELKA & PODEŠVA. Jenže oba nestíhají, přitom dělají pro rozvoj pěstování sukulentů a kaktusů v ČR tolik, že jim za to naši následovníci postaví pomník. Petr Pavelka junior pokud nezpychne a nezkazí ho byznys, bude hodně dlouho naší jedničkou, Zdeněk Podešva zase připravuje internetovou stránku SČSPKS (www.czechia.com/kaktusy). Kdo máte přitup k internetu, neváhejte a navštivte ji. Má světové parametry a jejím prostřednictvím získáte spoustu informací o našich milovaných sukulentech a dokonce o naší sekci. Co z toho vyplývá? Že oba lídři sekce MESEMB nemají čas na to, aby sekci uržovali při životě a nikdo je zatím nenahradil.

Proč vás otravuji vzpomínkami a komentováním nedávné historie? Protože mám vážné obavy, že se SPS stává pouze záležitostí jediné osoby a tím se mimořádně urychluje její cesta do pekel. O tomto problému píšu v úvodníku Adenia pravidelně celou poslední pětiletku. Kolikrát už jsem chtěl navrhout, aby i SPS pozastavila svou činnost. . . ! Jenže vždy se našli jeden či dva nadšenci, kteří naopak jevili zájem, aby se pokračovalo. Předloni to byli JUDr. Kulíšek a Zdeněk Raab, loni opakovaně přátelé Hlava a Richtr z Pardubic a paní Richterová z Plzně, letos zase př. Hanáček z Brna a hlavně př. Valachovič, který v Sokolově zorganizoval něco jako subsekci - prostě dal dohromady skupinu 10 zájemců uvnitř jejich kaktusářského klubu, kteří budou kolektivně odebírat deset výtisků ADENIA.
Potěšila i odezva na inzerci, že něco jako SPS existuje. Ono to členství má jeden důležitý háček - je třeba ho každoročně obnovit zaplacením příspěvku. Kdo tak neučiní, zůstane v databázi adres, ale Adenium zadarmo nedostane. Pak si třeba za 3 roky vzpomene, ale má smůlu a starší čísla, prakticky za původní cenu, musí koupit u prodejců antikvární literatury, v našem případě u Petra Koupelky ve Šternberku. Loni se přihlásilo asi 14 nových zájemců, kolik jich však skutečně zaplatilo, to budeme vědět až na konci června t. r. Jelikož při průběžné obměně členské základny dochází zároveň k poklesu stavu, je třeba položit zásadní otázku: Má existence SPS další smysl?
Připomínám, že vznikla z touhy přátel společné záliby nějak se sdružovat. Také vydávání prvních čísel Adenium bylo reakcí na situaci v časopisu KAKTUSY v 80. letech, kdy byly články o pěstování sukulentů prakticky TABU. Dnes je situace opačná. Pěstování nekaktusových sukulentů prožívá nebývalý boom, internet umožňuje snadno získat obrovské množství informací o rostlinách z celého světa, v časopisu KAKTUSY 2000 můžeme prakticky 50 % prostoru zaplnit články o jiných sukulentech, během posledních let vyšlo v cizině nejméně deset monografických publikací o sukulentních rostlinách... Kdo má peníze, může si legálně (a to slovo zdůrazňuji, naprosto legálně, bez pašování kytek vykopaných v původní domovině) koupit jakoukoliv rostlinu do své sbírky. Kdo peníze nemá, může si sehnat levná semena a také, sice trochu pracnějším způsobem, si sbírku založit a doplnit.
Ptám se tedy znovu: Má existence SPS další smysl?
Moc vás prosím, abyste jakýmkoliv způsobem odpověděli. Stačí napsat na korespondenční lístek pouze ANO, stačí poslat stručný vzkaz elektronickou poštou, moje adresa je na konci úvodníku plně k dispozici. Bude-li nějaký ohlas, pojedeme dál a budu dělat vše pro to, aby udržování sekce při životě časem převzal někdo mladší. K 1. únoru 2000 máme zatím 101 členů, kteří zaplatili trvale nezvyšovaný poplatek 60 Kč. Kritická hranice je však 100 členů, při 99 platičích už bude nutné činnost pozastavit z finančních důvodů.

 

Co může redakční kruh Adenia a výbor SPS nabídnout???
1. Pokračování vydávání Adenia 2x do roka, pokud budou články.
2. Pokračování AKCE SEMEN SPS, kterou je př. Raab ochoten dále organizovat.
(V akci semen 1999 se prodalo 406 porcí semen sukulentů, 106 porcí semen kaktusů a 87 porcí semen jiných okrasných r. v celkové ceně 5714,- Kč.)
3. Vyhlašujeme a uspořádáme novou AKCI ROSTLIN - viz organizační zásady v tomto čísle ADENIA.
4. Můžeme zpracovat nový adresář členů SPS - samozřejmě těch, kteří s uveřejněním plné adresy, případně i telefonu budou souhlasit.
5. Můžeme uspořádat schůzku členů SPS při některé kaktusářské akci celostátního významu - například při Zamykání sezóny v Chrudimi.


A to je zatím vše. Někomu se to zdá málo, ale pro malou skupinku aktivních členů SPS je to víc než dost. Každopádně platí, bez jakékoliv odezvy nemá cenu něco dále organizovat (a ještě k tomu zadarmo a na úkor vlastních kytiček, rodiny, etc.) O účast v plebiscitu (zda pokračovat či nikoliv) žádá a úspěšnou vegetační sezónu roku 2000 přeje

Jan Gratias,

 

Ke stažení v pdf