Jdi na obsah Jdi na menu
 


Představujeme odbornou Sekci pěstitelů sukulentů

 
Článek Jana Gratiase k pěti letům existence SPS (vyšlo jako příloha časopisu Kaktusy č.4 v roce 1990).
 
Titulek má být lapidární, takže přesný obsah zkratky SPS je správně "Sekce pěstitelů ostatních (nekaktusových) sukulentů". Často se jí také přezdívá "sekce zelinářů". Protože však stále víc přátel společné záliby uznává fakt, že kaktusy jsou vlastně sukulenty a mezi sukulenty patří také kaktusy, nevraživost na většinu bezostných sukulentních rostlin patří stále víc minulosti.
V době vydání této informace v časopise KAKTUSY bude SPS existovat již pátým rokem. Formální založení se konalo dne 14. 6. 1986, kdy přítel Bohuslav Hladký sezval do Dobřínska nejenom plénum sekce gymnofilů, ale také zájemce, kteří se zakládání SPS chtěli zúčastnit osobně. Historickou iniciativu vyvolali spolu s př. Hladkým kaktusáři z Rokycan. Bohužel, dosti dlouho se pak nic nedělo, neboť osoba, která slibovala "býti motorem" činnosti sekce v jejích začátcích zklamala tak, že se muselo začínat znovu a v podstatě od začátku. Výbor KK Rokycany vydal v květnu 1988 první číslo zpravodaje ADENIUM. Distribuce ale zpočátku také vázla a tak skutečný impuls k opravdovému zahájení činnosti sekce dala až jednání v březnu 1989.
Řádná ustavující schůze se konala v sobotu 2. září 1989 při sympóziu KK Astrophytum v Brně k oslavám 65. výročí jeho vzniku. Je vcelku logické, že sympozia velkých kaktusářských organizací poznamenala vývoj v organizování přátel kaktusů a sukulentů již několikrát - vždyť kupř. Brno bylo svědkem ustavení Andské sekce pětiletku před SPS, tedy v roce 1984.
Sekce pěstitelů sukulentů byla po právní stránce ustavena v září 1989 podle ještě platných norem stanov Českého zahrádkářského svazu. Zúčastnilo se toho celkem 72 přátel K+S ze všech koutů ČSSR, k datu 1. 2. 1990 měla SPS již 310 řádně evidovaných členů. Podle přijatého rámcového plánu činnosti začala SPS plnit především tyto cíle a úkoly:
- postupným vydáváním adresáře členů se stát prostředníkem k navázání kontaktů mezi lidmi shodných zájmů
- alespoň 2x ročně vydávat zpravodaj ADENIUM, který chce být důstojným partnerem jiných sekčních neperiodických tiskovin
- organizovat Akci semen a to výhradně nekaktusových sukulentů podle zásad, které byly v roce 1990 několikerým způsobem zveřejněny
- pořádat jedenkrát ročně setkání s odbornými přednáškami a celkově svou činností propagovat pěstování nesmírně pestré a zajímavé skupiny rostlin v naší republice tak, aby i v této oblasti zájmové činnosti jsme postupně vyrovnávali zaostávání za okolním světem a evropskými státy především.
Velice si vážíme toho, že nám upřímně fandí osoba nanejvýš povolaná - př. Rudolf Šubík, který byl jmenován prvním čestným členem SPS. Sekce má celostátní působnost. Nevadí a nebude jí vadit jakékoliv nové administrativní členění území Československa a její životaschopnost prověří samozřejmě až podstatně delší časové období.
Zájem o činnost SPS je velký. Je dobře, že se z módní záležitosti stává něco samozřejmého a trvalého. Střechovou organizací SPS je zatím stále KK Rokycany, širší výbor má 21 členů, hlavní výkonné funkce zajišťují přátelé, jejichž jmény naše představení sekce prostřednictvím tohoto časopisu zakončíme:
- předseda - Jan Gratias, Roudnice nad Labem
- hospodář - Václav Moulis, Mirošov
- redaktor zpravodaje Adenium - JUDr. Josef Skuhrovec, Rokycany
- distributor tiskovin a evidence členů - Blahomil Volf, Rokycany