Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ročenka Adenium 2009 a další související informace

29. 5. 2009

 

Jedním z hlavních současných úkolů, který stojí před výborem SPS, je sestavení, vytištění a distribuce ročenky naší sekce. Je to pochopitelné, neboť právě ročenka jako základní tiskovina naplňuje jeden z cílů každého specializovaného sdružení – shrnout a dostat kvalitní informace o naší zálibě (vedle aktualizovaného, ale stále virtuálního webu) ke všem členům alespoň jednou ročně právě v klasické tištěné podobě. Důležitým aspektem je vedle obsahové kvality a rozsahu brožury i její vlastní tiskařská úroveň.

Dotazy v mailech členů i otázky v různých diskusích o současnosti a budoucnosti SPS směřují právě k naší ročence a je tedy nejvyšší čas, aby k této akci výbor podal členům nějakou informaci. Jak už bylo několikrát naznačeno, v letošním roce se zvolil model jedné ročenky většího rozsahu. Formátově se brožura zvětší, nejpravděpodobněji na velikost dnešního časopisu Kaktusy (cca 15,5 x 22,5cm) a rozsahově se posune ze stávajících 20 stránek na minimálně dvojnásobek. Zvýšená kvalita použitého papíru umožní zvýšit úroveň tisku barevných fotografií, kterých by mělo být větší zastoupení než dosud. Další novinkou v Adeniu bude zavedení krátkých anglických sumářů u každého článku z důvodů použitelnosti a zatraktivnění ročenky v mezinárodním měřítku. Každý připravovaný článek pro Adenium bude v předstihu před vydáním ročenky v krátkosti představen na webu formou náhledu (jedno foto a začátek textu), tyto náhledy tedy budou v následujících týdnech zařazovány častěji jako lákadlo pro váhající zájemce o členství i jako ochutnávka pro členy stávající. Práce na obsahu první ročenky v novém provedení v těchto dnech vrcholí a vše je směřováno k termínu tisku v srpnu tohoto roku.

Všechny tři fáze vydání Adenia, tak jak byly vyjmenovány v úvodu, jsou stejně důležité. Na druhém místě v pořadí je vlastní tisk, kde vedle technických parametrů stojí parametry ekonomické, které jsou nejvíce ovlivněny velikostí nákladu. V posledních letech existence SPS se počet platících členů pohyboval pod 200 a tomu odpovídal náklad cca 250 ks výtisků Adenia. Pokud se ještě do letošních prázdnin nepodaří s těmito dvěma čísly něco zásadnějšího udělat, stane se hospodaření sekce deficitní (náklady na přípravu tisku + tisk + náklady na distribuci / členské příspěvky). Zvýšíme-li kvalitu a rozsah, musíme zároveň zvýšit i náklad (odbyt) ročenky. Dalším úkolem pro výbor do budoucna bude i nalezení ekonomičtějšího způsobu distribuce ročenky. Současné náklady na distribuci klasickou cestou České pošty vyjdou na více než 20 Kč na jednu zásilku a jistě klesat nebudou. Klíčovou věcí ale zůstává množství členů SPS a tím předplatitelů Adenia.

Proto se snažíme všemi výborovými silami o propagaci SPS a tím o růst členské základny. Bohužel ale každé úsilí přináší výsledky až po čase, nárůst nových členů je pozvolný a proto se nyní musíme obrátit právě na bývalé členy sekce, kteří z různých důvodů přestali v minulosti platit příspěvky, aby znovuobnovili své členství a pomohli tak českým, moravským a slovenským sukulentářům nejen udržet sekci do budoucna, ale umožnili posunout laťku úrovně její ročenky ještě výš. Výzva o aktualizaci kontaktních údajů členů SPS přináší své ovoce zatím velmi zvolna. Ale informace pokladníka SPS, že v měsíci dubnu nepřišel na účet žádný nový členský příspěvek, je velmi alarmující. Je sice ve stanovách sekce povinnost člena zaplatit příspěvek do 31.3. příslušného roku, ale v letošním přelomovém roce je to samozřejmě jinak. SPS potřebuje příliv nových zájemců i bývalých členů, takže platí jakási časově neomezená amnestie, která má smysl hlavně do poloviny letošního roku, kdy se bude letošní Adenium zadávat do tisku a v ten okamžik musí být jasné v jakém nákladu. Ten se pochopitelně odvodí od velikosti členské základny.

Kdokoliv tedy stále uvažuje nově o vstupu do SPS, nebo o znovuobnovení svého více či méně dávného členství, neodkládajte své rozhodnutí a hlaste se. Z evidence je patrné, že nemalá část ještě loňských platících členů letos z nějakého důvodu nezaplatila. Jestli váháte, už dále neváhejte! Nemáte-li složenku, plaťte jednoduše převodem. Číslo účtu SPS u České spořitelny je: 67230329/0800.

Členský poplatek pro rok 2009 zůstává na výši 100 Kč, sponzorským darům v podobě vyšší částky se pochopitelně nebráníme (někteří členové takto podporují SPS už léta a někdy i v překvapivé výši). Důležitou informací u platby však musí být vždy odesílatel, nejlepší je použít kód svého členského čísla ve variabilním symbolu, nebo jiný způsob jednoznačného přiřazení plátce. Pokud si někdo není jistý svým členským číslem, nechť kontaktuje svého místopředsedu nebo předsedu, nejlépe však přímo člena výboru odpovědného za evidenci členů (sps.maule@seznam.cz).

Zájemci ze Slovenské republiky ať kontaktují svoji místopředsedkyni (sps.michalkova@seznam.cz), během krátké doby bude pravděpodobně založen slovenský eurový účet SPS, na který budou moci jednoduše své členské poplatky posílat. Jeho číslo spolu s výší příspěvku v eurech bude oznámeno v nejbližší době.

Vím, že pro někoho mohou být už služby nabízené SPS málo atraktivní, ale přece by nám všem (i velkým pěstitelům, obchodníkům i odborníkům) mělo záležet na tom, aby počet dobrých sukulentářů v našich zemích neklesal, ale spíše rostl, a aby náš pěstovací koníček do budoucna oslovil i další zájemce o zajímavou skupinu krásných a odolných rostlin, které máme tak rádi.

Jirka Maule

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář