Jdi na obsah Jdi na menu
 


Organizační zásady akce semen pro dodavatele

3. 4. 2009

 

Nabídky přebytků do "Akce semen" budou přijaty pouze od členů SPS!

 

1. Nabídky s uvedenou cenou a počtem semen v porci odešlou dodavatelé na adresu petr.hoffmann73@gmail.com nejpozději do 15. listopadu příslušného roku.


2. Distributor zajistí sestavení společné nabídky na internetu.

3. Uzávěrka pro objednávky bude 31. prosince příslušného roku. Po tomto datu nebudou objednávky registrovány a vyřizovány!!!

4. Podle došlých objednávek budou dodavatelům zaslány přesné počty porcí od jednotlivých druhů, které mají zaslat. Dodavatelé zašlou semena obratem (nejpozději do 14 dnů) na adresu distributora, jednotlivé porce budou řádně označené jak cenou porce tak číslem druhu dle nabídky.

5. Objednávky budou vyřizovány během února příslušného roku (bude vždy upřesněno v nabídce semen).

6. Semena jsou zasílána na dobírku.

7. Dodavatelům se proplácí za dodanou porci 70 % z ceny uvedené pro odběratele. 15% zůstane distributorovi a 15% sekci.

8. Za kvalitu a správné určení semen odpovídá dodavatel, při případné reklamaci budou stížnosti odeslány dodavateli semen dle jeho značky v katalogu semen.

9. Finanční vyrovnání s dodavateli semen provede distributor po skončení celé akce.

10. Celkové vyrovnání financí provede distributor se zástupcem výboru sekce nejpozději do konce března. Informace o výsledku akce semen obdrží členové sekce prostřednictvím zpravodaje "ADENIUM" v rámci zprávy o činnosti sekce.

11. Do společné nabídky semen sukulentů a okrasných rostlin může nabídnout každý člen sekce, za předpokladu že přistoupí na uvedené podmínky.

12. Nabízejte jen semena, od kterých máte dostatečnou zásobu (min. cca 5 porcí).

13. Nabídky posílejte e-mailem napsané v Excelu (formulář).

Distributorem akce je Petr Hoffmann - petr.hoffmann73@gmail.com