Jdi na obsah Jdi na menu
 


Organizační zásady akce rostlin pro dodavatele

 

Nabídky přebytků do "Akce rostlin" budou přijaty pouze od členů SPS - tzn. zaplacený členský příspěvek pro daný kalendářní rok!

 

1. Nabídky s uvedenou cenou a velikostí rostlin odešlou dodavatelé distributorovi nejpozději do 31. března příslušného roku. Pokud možno uvádějte velikosti a ceny rostlin. Při nákupu dává každý přednost rostlinám, u kterých je uvedená velikost. K nabídce lze přiložit foto rostliny o maximální velikosti 3x2,5 cm nebo max. 100kb, pojmenované shodně s nabízenou položkou.

2. Distributor zajistí sestavení společné nabídky na internetu.

3. Objednávky budou přijímány pouze od členů SPS do 30. dubna příslušného roku. Po tomto datu nebudou objednávky registrovány a vyřizovány!!!

4. Podle došlých objednávek budou dodavatelům zaslány přesné počty rostlin od jednotlivých druhů, které mají zaslat. Dodavatelé zašlou rostliny dle požadavku distributora (bude vždy upřesněno), jednotlivě zabalené do papírových sáčků a řádně označené jak cenou rostliny tak číslem dle nabídky (místo názvu druhu se píše katalogové číslo). Všechny kusy jedné položky budou svazkovány společně - tj zgumičkovány dohromady, nebo vloženy do jednoho většího sáčku, apod. 

5. Objednávky rostlin budou vyřizovány ve 2. polovině května příslušného roku (bude vždy upřesněno v nabídce rostlin).

6. Rostliny jsou zasílány na dobírku (případně po předchozí platbě na účet).

7. Za kvalitu a správné určení rostlin odpovídá dodavatel, případné reklamace bude vyřizovat distributor vrácením peněz za poškozené nebo shnilé rostliny, dle značky v katalogu rostlin. Reklamace musí být uplatněna do dvou dnů po převzetí balíku. Pokud zákazník nechá balík ležet na poště, nebude reklamace uznána.

8. Dodavatelům se proplácí za dodanou rostlinu 70% z ceny rostliny. 15% zůstane distributorovi a 15% sekci.

9. Finanční vyrovnání s dodavateli rostlin provede distributor po skončení celé akce (cca do 10. 6.)

10. Celkové vyrovnání financí provede distributor se zástupcem výboru spolku po skončení celé akce (cca do 10. 6.). Informace o výsledku akce rostlin obdrží členové sekce prostřednictvím zpravodaje "Adenium" v rámci zprávy o činnosti sekce.

11. Do společné nabídky rostlin může nabídnout rostliny každý člen sekce, za předpokladu, že přistoupí na uvedené podmínky.

12. Nabízejte jen rostliny, od kterých máte dostatečnou zásobu (min. cca 5 ks).

13. Nabídky posílejte e-mailem na adresu petr.hoffmann73@gmail.com v přiložené Excel tabulce - stahujte zde