09 Jirka Hadamovský připravuje další promítání - Foto Katka Nguyen