17. Vašek Chadraba přidal asklépky - foto - Radka Matulová