27. Skochovice - Ota Melichar vítá účastníky - Foto Radka Matulová