R6 - Svatopluk Ryba a množení rostlin rodu Operculicarya