Bonsajový mág Petr Herynek zcela pohlcen rozhovorem s prvorepublikovým zahradníkem pikýrujícím Lithops sp.